Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

Ankara Resim ve Heykel Müzesi’ndeki 302 eserin orjinali yok

ertoKültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’ndeki 256 parça eserin kayıp, 14 adet eserin kayıp/sahte (orijinalinden çekilmiş fotokopi), 32 eserin sahte olduğu, sahteler ile birlikte toplam 302 eserin orijinallerinin bulunmadığını açıkladı. 

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay, çalınan eserleri, geçirdiği soruşturmalar ve yaşadığı yönetim değişikliği ile adından sıkça sözettiren Ankara Devlet Resim ve Heykel Müzesi’nde yaşananları tüm ayrıntılarıyla anlattı. Bakan Günay, toplam 302 eserin orjinalinin olmadığını açıklarken, sahte Hoca Ali Rıza eserinde parmak izi bulunan bir güvenlik görevlisinin de memuriyetten çıkarıldığını açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç’un Müze ile ilgili verdiği soru önergesini yanıtlayan Bakan Günay, şu detaylı bilgiyi paylaştı:

Sayıştay raporunda ortaya çıktı

“Müzeye ait eserlerle ilgili sorunlar Sayıştay Başkanlığınca 1996’daki dönem sorgusunda düzenlenen raporlarda ortaya çıktı. Raporlarda; bazı eserlerin Müze Müdürlüğü koleksiyonunda görünmesine rağmen Müzede bulunmadığı tespit edildi. Söz konusu kayıpların temelinde ise, Türkocağı binasının 1978 yılında kapanması üzerine buradaki eserlerin Ankara Devlet Güzel Sanatlar Galerisi Müdürlüğüne devri yatıyor. Eserlerin kamu kurumlarına emaneten verilmesi sürecinde sağlıklı kayıtlar gerçekleştirilememiş. Bu hususlarla ilgili soruşturma yapılarak gerekli işlemler tesis edildi.

 Envanter bilgileri karşılaştırıldı

Ayrıca, Teftiş Kurulu, 2006’da Müze’nin genel teftişi sonucunda bir rapor düzenledi. Raporda; bazı eserlerin Müze’nin kaydında bulunmasına rağmen, halen Bakanlığımız diğer birimleri, diğer kamu kuruluşları ile İstanbul Modern Sanatlar Müzeleri emanetinde bulunduğu ortaya çıkarıldı. Teftiş sonrasında, Müdürlük koleksiyonunda bulunan tüm eserlerin, envanter defterindeki bilgileri ile birebir karşılaştırılarak, orijinal olup olmadıklarını da tespit edecek şekilde sayımı çalışmaları başlatıldı. Envanter kayıtlarında olmasına rağmen, Müzede bulunamayan eserlerle ilgili süreç 1980- 1995 yılları arasındaki döneme kadar uzanmakta.

İhbar geldi, rapor işleme konmadı

 2008’de koleksiyonundaki eserlerin envanter defterindeki bilgileri ile birebir karşılaştırılarak, orijinal olup olmadıklarını belirlemek için Sayım ve Tespit Komisyonu görevlendirildi. Komisyon 12 Şubat 2008’de görevine başladı, 9 Temmuz 2009’da çalışmalarını tamamladı ve sayım raporu düzenledi. Ancak, Bakanlığımıza gönderilen ihbar yazılarında, yapılan sayımla ilgili iddialar yer aldığından, sayım raporu işleme konulmadı. 2 Ekim 2009’da iddiaları soruşturan başmüfettişler gözetiminde, yeni bir komisyon görevlendirildi. Yeni Komisyon, 22 Ocak 2010’da görevine başlarken 18 Ocak 2011’de çalışmalarını sonlandırdı ve 28 Şubat 2011’de raporunu düzenledi.

 302 eserin orjinali yok

Sayım Raporunu da içeren Soruşturma Raporu 26 Temmuz 2011’de onaylandı. Sonuç olarak, soruşturma iki yıl sürdü. Yapılan sayım sonucunda, 139 envanter numarasında kayıtlı toplam 256 parça eserin kayıp, 14 adet eserin kayıp/sahte (orijinalinden çekilmiş fotokopi), 32 eserin sahte olduğu, sahteler ile birlikte toplam 302 eserin orijinallerinin bulunmadığı tespit edildi. Sahteliği tespit edilen 17’si Hoca Ali Rıza’nın, biri de Fethi Arda’nın olmak üzere toplam 18 eserle ilgili olarak, konu Ankara Emniyet Müdürlüğüne bildirildi ve Cumhuriyet Savcılıklarınca soruşturma başlatıldı. Soruşturma halen devam etmektedir.” (Hurriyet.com.tr)