Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

Herkes evinden turizm eğitimi alabilecek

Bu yıl Seferihisar’ın Sığacık beldesinde 13’ncüsü düzenlen Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nda, dijital yapılardan dolayı gelecekte eğitimin zaman ve mekana bağlı olmadan nasıl yapılacağı tartışıldı. 13.Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansları 2009 yılından bu yana düzenleniyor. Seferihisar’ın Sığacık beldesindeki Club Resort Atlantis Sığacık tesisinde yapılan etkinlikte, 21. Yüzyılda Turizm ve Otelcilik Eğitimi Nasıl Olmalı?” başlığı altında gerçekleştirilen arama konferansından ulaşılan sonuçlar “Sığacık Bildirgesi” adıyla kamuoyu ile paylaşıldı.

Öğretim Üyesi İrfan Mısırlı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen konferansın kurumsal dönüşüm başlığı altında elde edilen sonucunda konuyla ilgili olarak şu görüşlere yer verildi: “Gelecekte eğitim zaman ve mekana bağlı olmaksızın yapılacak. Mevcut sınıf ortamındaki eğitim ortadan kalkacak. Turizm eğitimi öncelikle insani boyuttaki yeteneklerin geliştirilmesine (etik, empati, duygu kontrolü, beşeri ilişkiler vb.) önem veren bir çerçevede yürütülecek. Yöntemsel dönüşüm boyutu ise dijital eğitim ve online eğitim yöntemleri kullanılarak gerçekleştirilecek. Yapısal boyutta uzmanlaşma; uluslararası entegrasyonlar, zaman ve mekânlardan uzak dijital yapıların yanı sıra network çalışmaları yoğunlaşacak.”

Turizmde Endüstri 4.0

Akademik Turizm Eğitimi Arama Konferansı’nın 13’ncüsünde ulaşılan ilk sonuç, Endüstri 4.0’in her alanda olduğu gibi turizm eğitimine önemli oranda etkileyeceği oldu. Bu başlık altında ortaya konulan tespitlerde; turizm eğitim/öğretim programları, beklentileri, davranış kalıpları ve profili hızla değişen yeni kuşakların ihtiyaçlarına göre şekilleneceğine yer verildi. Eğitim/öğretim programları, öğrencilerin yönelimlerine uygun olacak şekilde kişiselleştirilerek zaman verimliliği esasına göre şekillenecek. Öğrencilerin sektörde azami deneyim kazanmalarına imkan tanınırken, eğitim öğretim kurumlarında verilen teorik dersler daha kompakt bir hal alacak. Programlarda dijital teknolojilerin eğitim amaçlı kullanımını artacak. Eğitim/öğretim programlarındaki dersler girişimcilik ve yenilikçilik bakış açısının yanı sıra, dijital teknolojilerin kullanımına dayalı biçimde işlenecek. Uluslararası işbirlikleriyle çift diplomalı eğitim öğretim programları geliştirilecek. Araştırma ağırlıklı akademik eğitim ile uygulamalı ağırlıklı akademik eğitimin birbirinden ayrılacak.

Yeni eğitimin kodları

Konferansta gelecekte turizm eğitiminin nasıl şekilleneceğini ilişkin tartışmalar da yapıldı. Tartışmalardan çıkan sonuçlara göre turizmde yeni eğitimin kodlarında şunlar olacak: “Turizm ve otelcilik eğitimi sektörün beklentilere uygun hale getirilecek. İnsan kaynakları turizm ve otelcilik başarısının en önemli unsuru olduğu için, turizm rekabet gücü yükselen bir endüstri olmaya devam edecek. Eğitim kurumları ile sektör işbirliğinde turizm eğitimcilerinin katkısı, sektörün yeni üretilen bilgilerden ve teorik gelişmelerden haberdar olmasını ve yönetici yetkinliklerin geliştirilmesini sağlayacak. Eğitim kurumları turizm sektörü işbirliğinin süreklilik ve kurumsallaşması sağlanacak.

Gelecekte turizm eğitimi bütünüyle teknoloji temelli olacak. Önümüzdeki yakın dönemde yaşam biçimi, eğitim sistemi ve iş yaşamı yoğun bir biçimde teknolojik dönüşüme uygun hale gelecek. Eğitim ve öğrenme biçim ile süreçlerini dönüştürecek bu yöntem ve araçlarla, söz konusu süreçler büyük oranda teknoloji temelli hale gelecek. Böylece zaman ve mekan sınırlılıkları aşılacak. Eğitimlere erişim de kolaylaşacak. Eğitim yöntemleri ve teknolojileri alanında yapılan çalışma, özellikle öğretim programları ve dönüşüm alanlarını etkileyecek. Bu alanlarda yapılacak çalışmalarda kullanılabilecek fırsatlar ortaya konarak rehberlik yapılacak.