Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

Hotel Care, ciroda büyüme sağlıyor   

Ağırlıklı olarak satış ve pazarlamaya ilişkin büyük kadrolar çalıştırmayan küçük ve butik otellere, satış ve dijital pazarlama konularında danışmanlık yapan Hotel Care, hizmet verdiği tesislerin yıllık cirolarında %25 – %110 arasında bir büyüme gerçekleştirmelerine değer katıyor. 4.5 yıl önce kurulan Hotel Care, bugün 100’ün üzerindeki küçük ve butik oteli, iç pazarın yanı sıra, Amerika ve Avrupa ülkeleri başta olmak üzere, hedeflenen turizm pazarlarında aralıksız tanıtarak, pazarlamaya devam ediyor.

4.5 yılda çalıştığı otellere, 50 milyon TL katkı yaptı

Uyguladıkları stratejiler ve hayata geçirdikleri çalışmalar ile otellere ciddi oranlarda değer katmakta olduklarını kaydeden Hotel Care kurucu ortağı İzim Bozada, şunları söyledi: “Otellere; gelir yönetimi ve iş geliştirme konuları başta olmak üzere, web satış, eğitim, verimlilik ve karlılık yönetimi, doluluk oranlarının maksimize edilmesi, dağıtım kanalları yönetimi ve sistemleri ile sosyal medya ve e-marketing çözümlerini kapsayan geniş bir yelpazede danışmanlık hizmetleri sunuyoruz. Şunu rahatlıkla söyleyebiliriz ki,  çalıştığımız otellerde bir yıl öncesiyle yaptığımız veri karşılaştırmalarını baz aldığımızda, minimum %25 ile maksimum %110 arasında bir ciro büyümesi kaydediyoruz. Gerçekleşecek artış oranında, marka ve bilinirlik, otelin konumu, otelin fiziksel yapısı, fiyat politikası ve misafir memnuniyeti gibi kriterler önem kazanmaktadır. Yaklaşık 100 otel üzerinden değerlendirirsek, Hotel Care sistemimizin çalıştığımız otellere katkısının, 4.5 yılda 50 milyon Türk Lirası civarında olduğunu söylememiz mümkün” dedi.

Satış pastasındaki payı, doğru biçimlendirip yönetiyor

Otellerin doluluklarını ve karlılıklarını en verimli şekilde artırmaya çalıştıklarını ifade eden aynı zamanda Küçük Oteller Sitesi kurucusu İzim Bozada, konuşmasına şöyle devam etti:  “Otelcilikte başarılı olmanın şartları; konuk memnuniyetini sağlamak, detaylara verilen özen, tanıtım ve rezervasyon, site ve kanallarda fiyat stratejileri kurmak, bunları dinamik bir şekilde sürekli takip ederek yönetmek ve sosyal medya oyununu iyi oynamaktan geçiyor. İşte bu noktada Hotel Care, otellerin hali hazırda yaşamakta oldukları sorunları ve verimsizlik yönetimini, çok düşük bütçelere analiz ederek, otellerle birlikte süreci yönetip, doluluklarını ve karlılıklarını en verimli şekilde artırmalarına değer katıyor. Nitekim, çalıştığımız bir oteldeki ana hedeflerimizden en önemlisi, otelin doğrudan rezervasyon almasını sağlayarak otelin gelir yönetimine yardımcı olmaktır. Satış pastasındaki payları doğru biçimlendirmek Hotel Care’in iş modelinin temelidir” şeklinde konuştu.