Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

Nüzhet KAHRAMAN

1948 yılında Çorlu’da doğdu.

Yüksek öğrenimini İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nde tamamladı.

1973-1992 döneminde Turizm Bakanlığı ve Turizm Bankası’nda proje değerlendirme uzmanı ve yöneticisi olarak görev yaptı.

1974 yılında Fransa’da, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) bursunu kazanarak otel işletmeciliği ve turizm projelerinin finansmanı alanında araştırmalarda bulundu. 1978 yılında Fransız hükümetinin davetlisi olarak önemli turizm Gelişim Proje Merkezlerindeki uygulamaları inceledi. 1984 ve 1985 yıllarında Londra’da “Horward and Howarth International” Uluslararası danışmalık kuruluşunda turizm projelerinde yapılabilirlik konusunda çalışmalar yaptı. 1980 yılında ekonomi doktoru, 1989 yılında Turizm İşletmeciliği Doçenti, 1995 yılında Turizm İşletmeciliği bilim dalında Profesörlük ünvanını aldı. 1980 yılından beri Hacettepe, Gazi, İstanbul, Kadir Has ve Haliç Üniversitesitelerinde Lisans ve Yüksek Lisans proğramlarında dersler verdi.

Halen Haliç Üniversitesi İşletme Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü Başkanlığı görevini sürdüren Prof. Dr. Nüzhet KAHRAMAN’ın çeşitli dergi ve gazetelerde yayımlanmış makaleleri, yurt içi ve yurt dışı konferanslarda sunulmuş bilimsel bildirilerinin yanı sıra yayımlanmış dört kitabı bulunmaktadır.
2001-2003 yılları arasında Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneğinin (TUYED) Başkanlığını yaptı.
Fransızca ve İngilizce bilmektedir.