Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

Rehberlik yasası, TUREB’e kaçak rehberliği bitirme yetkisi veriyor

turebTurist Rehberliği Meslek Kanunu, rehberlerin niteliklerini yükseltir ve haklarını korurken, TUREB’e, kaçak rehberleri ve kurallara uymayan acentalari gerekirse polisten ve diğer kolluk kuvvetlerinden yardım isteyerek denetleme yetkisi veriyor.

Turist rehberleri, başta TOBB olmak üzere, bazı güçlerin engellemelerine rağmen, rehberlerin uzun soluklu mücadeleri, Kültür Bakanı Ertuğrul Günay ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın katkılarıyla 7 Haziran tarihinde nihayet çıktı. Rehberliği bir meslek olarak düzenleyen yasa, turizmde 40 yıl aradan sonra çıkan ilk meslek yasası oldu. Yasanın getirdiğine ilişkin bilgilendirme istanbul Kültür ve Turizm Müdürü Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili ve Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Şerif Yenen İRO Başkan Vekili Dr. Sedat Bornovalı ve İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Şube Müdür Vekili Hüsnü Erdoğan’ın katıldığı basın toplantısında yapıldı. 

Sultanahmet’teki Yeşil Ev’de gerçekleştirilen toplantının açılış konuşmasını yapan Prof. Dr. Ahmet Emre Bilgili, bu yasayla TUREB’in turizmde TÜRSAB’tan sonra kanunu olan ikinci meslek kuruluşu olduğunu hatırlattı. Bilgili, “Umarız turizmdeki diğer kuruluşlar içinde yasalar devam eder ve dah asohnar da bir çatı altında birleşirler. Çünkü turizmin kendi içerisinde bir bütünlüğü olmalı ve bir bütünlük içerisinde hareket etmeli” dedi. 

Rehberlik artık daha prestijli 

yenen1

Rehberleri turizmin emekçileri olarak niteleyen Bilgili, “ Rehberler ciddi haklar elde ettiler ve bu hakların da devamını diliyoruz. En önemlisi rehberler artık kendilerine daha çok güvenecekler, meslek artık daha prestijli bir hale gelecek. Ve bunların neticesini de Türk turizmi görecek.” 

Rehberlerin kalitesinin artmasıyla kültür turizminin de yükseleceğini vurgulayan Bilgili, ‘bölgesel rehberlik’ uygulamasının kentlerin tanıtımında önemli bir rol oynayacağını ve dolayısıyla kültür turizminin ivme kazanacağını söyledi.

Yenen: TOBB meslek yasalarına engel oluyor

Turist Rehberleri Birliği (TUREB) Başkanı Şerif Yenen de sözlerine son 40 yıldır turizmdeki tüm sektör kuruluşlarının yasa istediğini, başta TOBB olmak üzere meslek dışından güçlerin bu yasaların çıkmasını engellediğini açıkladı. Halen turizm dışında da yaklaşık 100 meslek örgütünün yasa çıkarmak için çalıştıını söyleyen Yenen, bunlar arasında sadece rehberlerin başarılı olabildiğinin altını çizdi. Yenen, “Yasamızın çıkmasında bize destek veren başta Sayın Başbakanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Kültür ve Turizm Bakanımız Ertuğrul Günay olmak üzere herkese teşekkür ediyoruz.” dedi. Yenen, bu yasanın diğer meslek örgütleri için örnek oluşturacağını söyledi.

 40-50 bin kişilik camia

“Sektörde TÜRSAB’tan sonra yasa sahibi ikinci meslek kuruluşu olmanın gururunu yaşıyoruz” diyen Yenen, “Rehberler turizm sektörünün vitrinini oluştururlar. Vitrin iyiyse işler iyiye gider ancak kötüyse imajınız ciddi zarar görebilir. Yasamızla beraber turizmimizin vitrinini daha kaliteli hale getireceğiz. Biz bu yasa ile aramızdaki çürük elmaları atarak kalitemizi arttırmak isitiyoruz. Uyarı, ihtar, meslekten uzaklaştırma veya men etme gibi çeşitli yaptırımlar olacak.” diye konuştu.

Sayıları 14 bini bulan rehberlerin aileleri ile 40-50 bin kişilik camiayı temsil ettiklerini belirten Yenen, “Yasamız çıkmadan önce, vize, zorunlu seminer ve benzeri koşullara bağlı olarak koruyabildiğimiz rehberlik kimlik kartı hakkı, yasamızla artık kalıcı hale geldi. Ruhsatnameyi kaybetmemek için bürokratik bir takım işlemleri yerine getirmek zorunda kalmayacağız, Turist Rehberliği Ruhsatnamesi, ömür boyu geçerli olacak. Sadece, rehberlik yapmak istediğimiz yıllar için Yıllık Çalışma Kartı almak yeterli olacak.” dedi. 

Şerif Yenen’in yaptığı açıklamaya göre yasanın getirdikleri 

Bundan böyle, turist rehberliği hizmeti sadece turist rehberleri tarafından sunulabilecek. Başka isimler altında rehberlik eğitimi verilemeyecek. Bunlar tespit edildiğinde hemen iptal edilecek, sorumlular cezalandırılacak. Örneğin, içinde rehberli geziler organize edilen saraylar ya da belediyelerin yaptığı gezilerde bundan sonra belgeli rehber istihdam edilmesi zorunlu olacak.

Kaçak rehberliğe karşı kolluk kuvvetlerinden yardım

Rehber oda ve birliklerine verilen denetim yetkisiyle, tek başımıza, hafta içi ya da hafta sonu denetim yapabilecek, gerekirse bu denetimlere kolluk güçlerini de çağırabileceğiz. Bağımsız olarak denetim yapabilme yetkisi, bize çok daha büyük esneklik sağlayacak ve meslektaşlarımızın kaçak rehberlik ihbarlarına anında müdahale edebilme imkanı verecek. 

Ücretler 

Bu kanunla, rehberin taban ücret altında bedelle tur alması; seyahat acentalarının taban ücretten az ödeme yapması ve sözlşşme yapılmadan tura çıkılması yasaklandı. Bu hükümlere uymayan acentalara; her bir sefer için 1.000 TL para cezası, rehberlere ise hem para cezası (üç günlük taban ücretinden az olmamak üzere turun toplam süresine karşılık gelen taban ücret kadar idari para cezası) hem de disiplin cezası (kınama) uygulanacak. 

Eğitim 

Üniversitelerin turist rehberliği bölümlerinden mezun olanlar ruhsatname alıp, rehberlik yapabilecek. Ancak üniversitelerin rehberlik bölümü mezunlarına tatbikat gezilerini ve bu gezilerin sonunda gerçekleşecek olan mesleğe kabul niteliğindeki sınavları yapma yetkisi Rehberler Birliği’nde olacak. Rehberlik Kursları ise ancak Rehberler Birliği tarafından açılabilecek. 

Gerektiği hallerde, gereken bölgelerde gene Birlik tarafından aynı ülkesel kursların uygulandığı şekilde bölgesel rehberlik kursları açılabilecek. 

Vergi

Yasada rehberlerin, rehberlik kazançlarının vergilendirilmesi ile ilgili yeni bir hüküm yok. Mevcut durum devam edecek.

 Diğer ülkelere örnek olacak 

Şerif Yenen toplantının sonunda basın mensuplarının sorularını da yanıtladı. Yasayla hanutçuluğa karşı bir düzenleme getirilip getirilemediğinin sorulması üzerine Yenen, “Sultanahmet’te rehber görünümü altında hanutçuluk yapanlara denetimlerle engel olabileceğiz. En azından rehber gibi davrananlar engellenecek” yanıtını verdi.
 

Rehberlik mesleğinin diğer ülkelerdeki durumunun sorulması üzerine de Yenen, Yunanistan, Mısır ve İtalya’da mesleğin ciddi hakları olduğunu hatta Mısır’da bir rehberlik sendikasının var olduğunu belirtti. Ancak birkaç ülke dışında rehberlerin yasa sahibi olduğu ülke sayısının az olduğunu bildiren Yenen, “Yasamızı İngilizceye çevirttik. Bizim de üyesi olduğumuz Dünya Rehberler Birliği (WFTGA)’ya göndereceğiz, diğer ülkelere örnek olmasını diliyoruz.” dedi.