Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

Şubat’ta turizmde kartla ödemeler 46 milyar liraya ulaştı

Bankalararası Kart Merkezi’nin (BKM) açıkladığı verilere göre banka kartları ve kredi kartları ile şubat ayında toplam 46,8 milyar TL’lik ödeme yapıldı. Bu tutarın 42,3 milyar TL’si kredi kartları ile ödenirken 4,5 milyar TL’sinde banka kartları kullanıldı. Buna yönelik olarak önceki yılın aynı dönemine göre büyüme oranı banka kartı ile ödemelerde %30, kredi kartı ile ödemelerde ise %6 oldu.

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) 2016 Şubat 2017 Şubat Değişim
Banka Kartı 3,5 4,5 %30
Kredi Kartı 39,9 42,3 %6
Toplam 43,4 46,8 %8

Yabancı kartlarla yurt içinde 1 milyar 121 milyon TL ödeme yapıldı

BKM verilerine göre şubat ayında yabancı kartlar ile yurt içinde toplam 1 milyar 121 milyar TL tutarında ödeme yapılırken bu ödemelerin 749 milyon TL’sinin kredi kartları, 372 milyon TL’sinin ise banka kartları ile gerçekleştiği görülüyor. Buna göre önceki yılın aynı dönemine kıyasla yurt içinde yapılan ödemelerde yabancı kredi kartları ile %10, yabancı banka kartları ile ise %33 oranında artış gerçekleşti.

Yabancı Kartlar ile Yurt İçinde Yapılan Ödeme Tutarı (Milyon TL) Gelişimi

Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2016 Şubat 2017 Şubat Değişim
Banka Kartı 279 372 %33
Kredi Kartı 679 749 %10
Toplam 958 1.121 %17

Seyahat acentelerinin payı %87 arttı

Yabancı kartlar ile yurt içinde yapılan harcamaların sektöre göre dağılımı incelendiğinde en fazla payın %18 ile konaklama sektöründe olduğu görülüyor. Konaklama sektörünü %15 pay ile seyahat acenteleri, %14 pay ile giyim ve aksesuar, %11 pay ile havayolları, %7 pay ile kuyumculuk sektörleri takip ediyor. 2016 yılının şubat ayı ile kıyaslandığında kartlı ödeme tutarında en fazla artış görülen sektörün %87 ile seyahat acenteleri sektörü olduğu görülüyor. Bu artış yaz dönemi tatil planlamalarının yapıldığı bu dönemde yabancıların geçen yıla göre çok daha fazla reservasyon yaptırdığına işaret ediyor.

Yabancı Kartlar ile Yapılan Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyar TL) Gelişimi

Sektörel Kartlı Ödeme Tutarı (Milyon TL) 2016 Şubat 2017 Şubat Değişim Toplam İçindeki Payı
Konaklama 198 197 %0 %18
Seyahat Acenteleri 92 172 %87 %15
Giyim ve Aksesuar 142 161 %13 %14
Havayolları 136 119 -%12 %11
Kuyumcular 68 75 %10 %7