Turizm Yazarları ve Gazetecileri Derneği

Türkiye’nin ilk “Turizm Araştırma Enstitüsü” kuruldu

Türkiye’nin ilk Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nün,  25 Mayıs 2018 Tarihli ve 30431 Sayılı Resmî Gazetede yayınlanarak Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesine bağlı olarak  Nevşehir’de kurulduğu belirtiliyor. Turizm Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğüne Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şule Aydın, Müdür Yardımcılığına ise Öğretim Üyesi Dr. Bekir Bora Dedeoğlu ve Öğretim Görevlisi Dr. Yasin Günden’in atandığı kaydediliyor.

Konuyla ilgili yapılan yazıla açıklamada özetle şu bilgilere yer veriliyor: “Türkiye’nin beşeri sermayesine katkı yapıp, milli değerlerle birlikte Kapadokya bölgesinin doğal ve kültürel değerlerine sahip çıkacağız. Kapadokya’nın ulusal ve uluslararası alandaki kimliğine değer katıp, nitelikli kadrosu ile çağdaş, yenilikçi, rekabetçi, topluma hizmet etme bilincine sahip bireyler yetiştireceğiz. Evrensel ölçütlere göre bilimsel bilgi üretmeyi, bilgiyi etkin bir biçimde yaymayı ve insanlık yararına kullanmayı kendine misyon ediniyoruz. Üniversitemiz, Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi olarak bu misyonunu daha iyi yerine getirebilmenin yollarını arayacaktır.

Ülke kalkınmasının eğitimden, araştırmadan geçtiği inanıyoruz. Kültürel ve doğal miraslarından biri olan Kapadokya Bölgesi’nde eğitim, araştırma ve entelektüel liderliğiyle turizm, ekonomi, sanat ve teknoloji alanlarında topluma hizmet sunacağız. Yerelden kopmadan evrensel değerlere katkıda bulunan öncü bir üniversite olmayı kendine vizyon edindik. Turizmin uygulamalı bir alan olması sebebiyle, yalnızca akademik bilgilerle veya bakış açısıyla sorunları ortadan kaldırılabilmenin mümkün olamadığı turizm paydaşları tarafından sıkça dile getiriliyor. Aynı şekilde, uygulamadan gelenlerin de sorunların çözümünde yetersiz kaldığı biliniyor. Sorunların çözülmesi noktasında akademiden gelenler ile uygulamadan gelenlerin birlikte işbirliği içerisinde koordinasyon sağlayarak doğru ve nesnel sonuçlar ortaya koyabilmeleri mümkün hale gelir.  Turizm Araştırmaları Enstitüsü’nün kurulması ile sektör ve akademi arasında arzu edilen işbirliği ve koordinasyonunun sağlanabileceği ve enstitünün turizm ile ilgili sorunların çözümünde ortak başvuru merkezi haline gelebileceğini düşünüyoruz.

Türkiye Turizm Stratejisi-2023 gibi makro planlar çerçevesinde turizm sektörünün planlanması, yönetilmesi, sorunların çözülmesi açısından akademik birikimler ile uygulamacıların deneyimleri bir araya getireceğiz. Turizm Araştırmaları Enstitüsü olarak, araştırmacıların yetiştirilmesi, araştırmalar yürütülmesi, sektöre yönelik eğitimler verilmesi, sektör-üniversite işbirliklerinin sağlanması, alan yazınına katkı yapılması gibi hedeflerin gerçekleştirilmesinde önemli bir misyon üstleneceğiz.”